Disclaimer

Stichting Dierenasiel.nl betracht de grootst mogelijke zorg aan de inhoud van haar website www.dierenasiel.nl Het kan echter niet worden voorkomen dat informatie welke op de website wordt gepubliceerd volledig vrij is van fouten en/of onjuistheden. Stichting Dierenasiel.nl zal alles doen om fouten en onjuistheden op haar website te voorkomen, maar is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan derden welke is ontstaan door fouten of onjuistheden.


Nieuws/berichtgeving

Voor de nieuwrubriek van de website wordt gebruik gemaakt van berichten bestaande uit teksten, foto's en beeldmateriaal die worden geschreven en gepubliceerd door de eigen redactie van Stichting Dierenasiel of worden verkregen door berichten uit de media onder duidelijke bronvermelding te (her)plaatsen. Door het grote aantal berichten dat wordt verwerkt is het niet altijd mogelijk om voor ieder afzonderlijk bericht voorafgaand aan plaatsing een schriftelijke toestemming te krijgen voor publicatie.
Indien een rechthebbende van mening is dat door (her)plaatsing van een nieuwsbericht inbreuk wordt gemaakt op auteursrecht of andere rechten van derden, dan zal Stichting Dierenasiel.nl dit nieuwsbericht terstond van haar website te verwijderen.
Stichting Dierenasiel is niet verantwoordelijk voor fouten of onjuistheden in nieuwsartikelen die op de website www.dierenasiel.nl zijn gepubliceerd. Stichting Dierenasiel.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor inbruik op rechten van derden ontstaan door publicatie van materiaal welke zonder schriftelijke toestemming door derden van de website www.dierenasiel.nl is verkregen door overname of kopieren.


Asieldieren

De asieldieren welke zichtbaar zijn op de website van Stichting Dierenasiel.nl, www.dierenasiel.nl worden geplaatst door de verantwoordelijke asielhouders van dierenasiels waar deze asieldieren verblijven.
Asielhouders aan wie door Stichting Dierenasiel.nl toegang is verschaft tot de website www.dierenasiel.nl met de mogelijkheid om asieldieren met gegevens en foto te plaatsten, te wijzigen of te verwijderen, zijn te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de door hen geplaatste gegevens.
Stichting Dierenasiel.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid van de gegevens van op haar website geplaatste asieldieren en vrijwaart zich bij voorbaat van eventueel toegebrachte schade aan derden ontstaan door onjuistheden in de gegevens van de geplaatste asieldieren en/of misbruik van het recht tot plaatsing van asieldieren door de asielhouder op de website www.dierenasiel.nl
Indien een bezoeker/gebruiker van de website www.dierensiel.nl van mening is dat de vrijheid en de rechten welke door Stichting Dierenasiel.nl aan de asielhouders wordt verleend wordt misbruikt voor andere doeleinden dan het plaatsen van asieldieren of wanneer sprake is van overlast en/of ongeoorloofde praktijken en/of handelingen waardoor het gebruiksgenot van andere gebruikers van de website wordt gehinderd, zal Stichting Dierenasiel.nl direct ingrijpen en indien nodig de aan derden verleende rechten om de website dierenasiel.nl te gebruiken intrekken.