De geschiedenis van 4 oktober: Werelddierendag


Binnenkort is het weer 4 oktober, Werelddierendag.
Zoals ieder jaar wordt dierendag over de hele wereld ieder jaar herdacht, maar weinig mensen weten waar dierendag vandaan komt en waarom dit altijd op 4 oktober wordt gehouden. Dit alles heeft te maken met een beroemde heilige, Sint Franciscus van Assisi.


Franciscus van Assisi (1182-1226)
Franciscus werd op 1182 geboren in het Italiaanse plaatsje Assisi. Hij groeide op in een rijke familie en leidde tijdens zijn jeugd een behoorlijk wild leven. Door zijn uitbundige en onverantwoordelijke levensstijl werd hij op een gegeven moment ziek en belandde hij uiteindelijk in de gevangenis.
Tijdens zijn hechtenis kwam hij tot inkeer en kreeg spijt van de wijze waarop hij tot nu toe geleefd had. Hij besloot zich af te keren van de materialistische wereld en haar vleselijke lusten af te zweren. Hij werd vegetarier en besloot monnik te worden en te gaan leven als de apostelen van Jezus.
Franciscus voelde in de natuur de sterke aanwezigheid van God en beschouwde alle levende wezens, met name dieren als gelijkwaardig aan de mens.

Tijdens zijn vele reizen door Italie, Spanje, Noord-Afrika en het Midden Oosten predikte Franciscus overal het Christendom. Hij sprak niet alleen voor mensen maar na een tijd ook voor dieren. Uit die tijd zijn een aantal verhalen bewaard gebleven.

Franciscus predikt tot de vogels
Op een zeker dag trok Franciscus samen met zijn medereizigers door het land, toen hij plotseling een groep vogels zag. Hij liep er op af en verwachtte dat zij weg zouden vliegen. Dit gebeurde echter niet en de vogels luisterden hoorden toen Franciscus tegen hen begon te prediken. Hij vertelde hen dat zij God dankbaar moesten dat hij hen vleugels had gegeven waarmee zij konden vliegen door de lucht. De vogels luisterden aandacht terwijl Franciscus hen gewoon kon aanraken. DE vogels vlogen pas weg nadat Franciscus zijn preek had beeindigd.
Toen de metgezellen van Franciscus dit zagen konden zij hun ogen niet geloven. Zij opperden Franciscus om tijdens zijn reis vaker voor dieren te prediken, wat hij daarna ook deed!

Francicus bevrijd dieren uit valstrikken en netten
Ooit bracht een mede-monnik van Franciscus een konijn mee die in een val verstrikt was geraakt. Franciscus sprak tegen het konijn en zei dat hij voortaan beter moest uitkijken. Daarna liet hij hem vrij. In plaats van weg te vluchten keerde het konijn tot tweemaal toe terug en sprong op de schoor van Franciscus om naar zijn wijze woorden te luisteren, om uiteindelijk aan het einde van de preek weer weg te lopen.
Dit gebeurde vaker met andere dieren die verstrikt raakten in valstrikken en netten. Nadat Franciscus hen toesprak beleven ze steeds zitten luisteren tot hij klaar was met zijn preek?

Franciscus red mensen van een hongerige wolf
Waarschijnlijk het bekendste verhaal van Franciscus is dat van zijn ontmoeting met een hongerige wolf die de mensen van het stadje Gubbio teisterde en regelmatig een slachtoffer met huid en jaar verslond.
Ondanks de vele waarschuwingen van de dorpelingen voor het dreigende gevaar besloot Franciscus toch naar de wolf toe te gaan om met hem te gaan praten, waarbij hij erop vertrouwde dat god hem zou beschermen.
Eenmaal in het bos aangekomen hoorde Franciscus geritsel in het struikgewas en zag plotseling de wolf met veel gegrom en een open bek op hem afstormen. Franciscus maakte een kruisteken in de lucht waarop de wolf onmiddellijk vaart minderde en zijn bek weer dicht deed. Verstomd luisterde de wolf aandacht naar Franciscus die vertelde dat alle mensen, ook de inwoners van Gubbio naar het evenbeeld van God waren geschapen en dat de wolf hun leven moest respecteren. Franciscus vertelde de wolf dat al zijn zonden zouden worden vergeven als de wolf beloofde om geen mensen meer op te eten en de bewoners van Gubbio voortaan met rust te laten. De mensen in het dorp die het schouwspel hadden gadegeslagen zagen Franciscus met de wolf rustig aan zijn zij het bos uitlopen. Franciscus preekte die middag tot alle inwoners en de wolf over liefde van God voor alle levende schepselen en respect dat mensen en dieren voor elkaar moesten hebben.
De inwoners beloofde dat zij de wolf zouden voeden als hij hen voortaan met rust zou laten.
Een afspraak werd gemaakt en tot ieders verbazing gaf de wolf Franciscus een poot als bevestiging van hun overeenkomst!
Vele jaren daarna bleef de wolf nog in het dorp en ging iedere dag van deur tot deur voor voedsel. De mensen gaven hem trouw te eten en de wolf liet hen en hun kinderen verder met rust. Mens en dier leefden samen nog lang en gelukkig. Dit was voor iedereen het levende bewijs van het geloof van Franciscus in God en zijn begrip en respect voor alles wat leeft op deze wereld!

Toen Franciscus in 1226 ziek werd keerde hij uiteindelijk terug naar zijn geboorteplaats Assisi om te sterven op 4 oktober. Twee jaar na zijn dood verklaarde Paus Gregorius IX hem heilig vanwege zijn vele goede daden. Franciscus is sind die tijd de beschermheilige van de dieren en zijn sterfdag wordt sindsdien beschouwd als dierenherdenkingsdag.

Werelddierendag
In 1929 werd 4 oktober door een groep dierenbeschermers, die tijdens een congres over bestrijding van dierenmishandeling in Wenen bijeen waren gekomen, officieel uitgeroepen tot Werelddierendag.

Denk op Wereld Dierendag ook eens aan de vele dieren in het asiel
Wereld Dierendag is een goed moment om eens stil te staan bij de vele dieren die momenteel verblijven in de dierenasiels. Veel dieren wachten al heel lang op een nieuw baasje die hen een tweede kans geeft. Als u erover nadenkt om een hond of kat te nemen, kijk dan eerst eens in het asiel. In het weekend van 1 en 2 oktober houden de meeste asiels open asieldagen, maar natuurlijk bent u ook op Wereld Dierendag en andere dagen van harte welkom.

PowerPoint Presentatie
Waarom u eens een kijkje zou moeten nemen in het dierenasiel op Wereld Dierendag laat Sabrina (14) uit Helmond u zien in een PowerPoint-presentatie die zij voor ons gemaakt heeft.

Klik hier om de presentatie te bekijken.


Bron: Stichting Dierenasiel.nl